Dogmafejlődés – egy katolikus nézet

Az egyház időről időre új dogmákat is mond ki. Szűz Mária mennybevitelét például csak a mi időnkben, a szeplőtelen fogantatást 1854-ben, a pápai tévedhetetlenséget pedig csak 1870-ben. Világos, hogy ezek a dogmák nemcsak azóta igazak, mióta az egyház dogmáknak mondta ki őket. Hiszen ha így lenne, a dolog összeegyeztethetetlen lenne az igazság egyik kellékével, a változatlansággal. Új igazság nincs, hanem csak olyan igazság van, melyet csak újonnan találunk meg, tehát nekünk új. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Dogmafejlődés | Hozzászólás most!

Dogmafejlődés – ortodox álláspont

Szerintük nincs dogmafejlődés. Ezt állítja az ezt az álláspontot védő blog az Andronikosz apostol emlékezete . Az álláspontjuk kifejtésének további szempontjai miatt ajánlom a teljes bejegyzés elolvasását.

Mi emeljünk ki néhány állítást.

Így ír: „a keleti egyház ellene van a dogmafejlődésnek, ugyanúgy nyugaton a katolikus egyház pedig elismeri a létjogosultságát, és él is a lehetőségével.Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Dogmafejlődés | Hozzászólás most!

Akkor van dogmafejlődés?

Ebben a kérdésben nem lehet egyértelmű választ adni.

  • Az Egyház állítja, hogy a dogmáknak van egy állandó belső tartalmuk.

XXIII. János pápa a zsinati nyitóbeszédében így fogalmaz: „Más dolog a hit letéteményének régi tantételében a lényeg és más a megfogalmazás külső burka.

Más ember másképpen látja ezt a problémát, pl. O. Cullmann írja: „A változatlan lényeg és e lényeg megfogalmazása közötti határ sokrétű és nehezen vonható meg. Ezt a problémát nem tárgyalta János pápa, sem a zsinat. […] Felesleges a tartalom és a forma közötti különbségről beszélni, ha a későbbiekben nem mutatjuk meg mi is a tartalmi mag és mi a megfogalmazás.” Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Dogmafejlődés | Hozzászólás most!

Az Egyház lelki vagy jogi struktúra?

“Krisztus csak egy általános, lelki kereszténységet hirdetett-e meg, vagy pedig nézeteit egy szabályosan szervezett egyház formájában intézményesíteni akarta és az volt-e a szándéka, hogy az egyház az ő tanítását és az üdvösséget a világ végéig az embereknek közvetítse?”

Ezt a kérdést Adriányi Gábor veti felAz egyháztörténet kézikönyve” című munkájában. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház | Hozzászólás most!

Mi is az Egyház?

Erről egy történész – Adriányi Gábor -, így ír:

“Az a kérdés, hogy Jézus Krisztus egy látható egyházat alapított – a mai egyházak elődjét –, racionalista–protestáns körökben ma is igen vitatott. A vita lényege abban áll, hogy Krisztus csak egy általános, lelki kereszténységet hirdetett-e meg, vagy pedig vallását egy szabályosan szervezett egyház formájában intézményesíteni akarta és az volt a szándéka, hogy az egyház tanítását és az üdvösséget a világ végéig az embereknek közvetítse? Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház | Hozzászólás most!

A hitletétemény és az Egyház

Az a kérdésünk, hogy a Jézustól átadott, elmondott történetek szó szerint elérhetők-e valahol? Azt kell mondjuk, hogy nem, sőt az is állítanunk kell, hogy maga Jézus sem akarta az ő saját szavainak rögzítését.  Hiszen akkor erre utasította volna követőit. Jézus saját szavai olyan páratlan tekintéllyel rendelkeznének, hogy soha senki nem vitathatná, annak ellenére sem, hogy az egyfajta emberi nyelven rögzültek volna. Még így is rengeteg baj származott a Szentírás szó szerinti értelmezéséből, lásd pl. a Galilei-pert.

Ő azt akarta, hogy az apostolok megértett hite, az ő általuk megértett információk rögzüljenek  és adódjanak tovább.  Ez így is lett. Valamint azt is akarta, sőt parancsba adta, hogy őrizzék és kifejtve  adják tovább.

Az apostoli közösség megértette ezt és rögzítette is az ő hitük tartalmát. Például Péter hitét Márk rögzítette. A jelenlegi hitletétemény forrása, vagyis a hitünk tárgya, tkp. az apostolok hitéből és gyakorlatából eredeztethető.

vö: KEK 84-100

Kategória: Egyház | Hozzászólás most!

A mai embert taszítják a dogmák

Fulton J. Sheen érsek: „Az Egyház úgy tartja, hogy nem létezhet vallás dogmák nélkül. Az, hogy az embernek dogmák nélküli vallásra van szüksége, már maga egy dogma, mégpedig olyan dogma, amely nagyságrendekkel több bizonyításra szorul, mint bármelyik egyházi dogma.

Mi a dogma? A dogma egy gondolat; ilyen értelemben a dogma nélküli embert gondolat nélküli embernek mondhatjuk. Dogmákra szükség van, amíg létezik józan gondolkodás.”
(Moods and Truths)  

Forrás: Christianae  – klikk ide: ***

Kategória: Dogma | Hozzászólás most!