Egy katolikus ünnepelje a refomáció jubileumát?

Müller bíboros, aki a Hittani Kongregáció prefectusa, szerint nem.

A reformáció 500. évfordulójáról nyilatkozva a bíboros nem fél kimondani: “Nekünk, katolikusoknak, semmiféle okunk nincs arra, hogy ünnepeljük 1517. október 31-ét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház, Protestantizmus | Hozzászólás most!

Mi a reformáció – vallási vagy politikai esemény?

Tubán József – a Csornai Evangélikus Egyházközség lelkésze: „A reformáció (alatt én ) … a lutheri reformációt értem. … Így számomra a reformáció nem valamiféle harcos katolikusellenességet vagy a „felvilágosult” vallásosságot jelent, hanem az apostoli folytonosság megtapasztalását. … Magunkat tekintem a valódi katolikus egyháznak, amelyet Krisztus a történelem egy bizonyos pontján Luther Márton által őrzött meg. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Teológia | Hozzászólás most!

Purgatórium és a reformátusok

Ez a részlet Mogyoródi Református Egyházközség honlapjáról való –  ami nyilván híven tükrözi a református közösség általános véleményét:

4. Minden református hitvallás megegyezik abban, hogy hangsúlyozza a teljes Szentírás, mind az Ó mind az Új szövetség tekintélyét. A Bibliával nem tarjuk egyenlő értékűnek az ú.n. “szent hagyományt.”

5. Hiszünk a mennyben és a pokolban, nem hiszünk a purgatórium létezésében.

6. Nem hiszünk Mária és a szentek közbenjárásában, nincsen szükség a “szentek felesleges jócselekedeteire.”

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Purgatórium | Hozzászólás most!

Van-e valami bizonyíték a Szentírásban a purgatóriumra?

Található jónéhány utalás erre, önkényesen kiemeltünk néhányat:

Lev 26,43 – „le kell vezekelniük bűneiket, amelyekkel megszegték parancsaimat és megvetették törvényeimet.” Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Purgatórium | Hozzászólás most!

Purgatórium – van-e tisztulás a halál után?

Ezt kérdést tapasztalati alapon nem tudjuk eldönteni. Így szükségünk van egy olyan orgánumra, ami ebben kérdésben járatos. Mi a Katolikus Egyház Katekizmusából emeljük ki  a purgatórium címszó alatt található ismereteket.

Az Egyház a választottaknak ezt a végső tisztulását, ami teljesen különbözik a kárhozottak büntetésétől, purgatóriumnak, tisztítóhelynek nevezi. Az Egyház a tisztítóhelyre vonatkozó tanítását főleg a Firenzei (FJ 1304)  és a Trienti Zsinaton (FJ 1820; FJ 1580) fogalmazta meg. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Dogma, Protestantizmus, Purgatórium | Hozzászólás most!

Dogmafejlődés – végső vélemény

A dogmafejlődés, mint az Egyház élete, bele van ágyazva az emberiség történetiségébe. E folyamat minden jelensége megtalálhatja közvetlen magyarázatát azokban a tényezőkben, melyek az emberi gondolkodás kialakulását meghatározzák, és közöttük nem egy érthetetlen maradna azoknak a történelmi okoknak a figyelembe vétele nélkül, amelyek a fejlődés folyamatát létrehozták. F. Cavarella egyenesen általános törvényként szögezte le: ’Az emberi civilizáció bármely eseménye megadhatja a lökést az egyházban egy doktrinális  folyamat elindítására.’ (Dogmafejlődés, Dogmaértelmezés,  68.o.) Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Dogmafejlődés | 2 hozzászólás

Dogmafejlődés – grafikonon

Igyekeztünk képileg is összefoglalni az eddigi blog-bejegyzésekben leírtakat.

domafej

Dogmafejlődés történelmi alakulása

Kategória: Dogmafejlődés | Hozzászólás most!