Hol tart most a “Denzinger” kiadása?

A jelenleg a 45. frissített kiadásnál tartanak, ahol a már Ferenc pápától is beválogattak szövegeket. A szövegeket Helmut Hoping közreműködésével Peter Hünermann gondozza.

Nézz be ide a kiadó Webshop-jába!  ***

Kategória: Általános | Hozzászólás most!

A protestantizmus értékelése

Ez egy kifejezett teológiai/ismeretelméleti, nem történelmi, nem kultúrtörténeti értékelés kíván lenni; az értékelést a közismert tények fényében, felekezeti elfogultság nélkül igyekszünk megtenni. Ezzel a szócikkel egybe lezárjuk a reformáció 500 éves megemlékezéséhez csatolt bejegyzéseket. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Általános | Hozzászólás most!

Hogyan reagál(t) a katolikus egyház a protestantizmusra?

Eszmei irányelvek és mozgalmak mindig jelen voltak a katolikus egyház szellemtörténetében. Ennek oka az emberi szellemiségében jelenlévő tudásvágy, ez viszi előre az emberiséget a történelmében minden területen. Tudjuk, hogy vannak más érdekek is, melyek mozgatják az embert, azonban ezek tárgyalása inkább a történelem-filozófia dolga. Mi az egyház belső szellemi életére és a Tanítóhivatal megnyilatkozásaira koncentrálunk.

Ha valaki átlapozza a Denzinger tartalomjegyzékét rögtön észreveheti, hogy milyen témákkal foglakozott az egyház. Ezeket mindig  helyezzük bele a történelmi helyzetekbe és így látható, hogy folyamatos önmeghatározó harccal telik el a keresztény közösség története. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Tanítóhivatal | Hozzászólás most!

A reformáció hatása

A reformáció rendkívüli szellemi mozgást hozott létre az egész világon. Magában a katolikus egyházban is elindított egy megújhodási folyamatot – ezek mindenképpen hasznosak.

A legfőbb kár amit okozott, hogy megtámadta Jézus Krisztus életművét (bár nem ez volt a reformátorok szándéka). Az Ő életművének következménye a megváltás eredményéhez való jutás adottsága a történelem további szakaszában. Ettől kezdve bárki tudhatja, mit vár el tőle a világ teremtő Ura. Ebben a helyzetben teremtett káoszt és bizonytalanságot a protestantizmus. Sem a katolikusok, sem protestánsok nem térhetnek ki e kérdés súlyos erkölcsi felelőssége alól. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház, Protestantizmus | Hozzászólás most!

A Szentírás kánonja a protestantizmusban

Korábban a Wycliffe Bibliában (1382) 39 könyvből állt az ószövetségi kánon.

Mégis, Luther volt az, aki szakított az egyházi hagyománnyal, és új korszakot nyitott az ószövetségi kánon tárgyalásában, amikor a purgatóriumról vitázott J. Maier von Eckkel (1519). Már 1518-ban, A. Bodenstein von Karlstadt, Eckkel vitatkozva, a Szentírás tekintélyét az egyházé fölé helyezte. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Szentírás | Hozzászólás most!

Mit kell tudni egy katolikusnak a protestantizmusról

Ez bejegyzés nem tárgyalja az okokat és körülményeket. Kizárólag az állapot tényeire figyelünk.

A protestantizmus megtámadta Jézus Krisztus egyházát/életművét és egy újat szándékozott alapítani (ami teljesen abszurd, mert kiveszi az alapító kezéből a tekintélyt.). Ez állítás azért is igaz, mert megszakították a hagyománnyal is kapcsolatot, mely bizonyítja a mai katolikus egyház és az apostoli közösség közötti kapcsolatot. Vannak egyházak, melyek protestáns létükre magukat tartják az “igaz katolikus” egyháznak. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Vallás | Hozzászólás most!

Ismered a kereszténység kezdeteit?

Két filmet ajánlok ebben a tárgyban figyelmedbe:

Egyenként 55 perces filmek
Birodalmak és fénykorok 15. rész
Birodalmak és fénykorok 16. rész

Vagy a háromrészes sorozat, amit Dr. Michael Scott a klasszikus történelem professzora készített:
Jézus – A kereszténység születése (1)
Jézus – A kereszténység születése (2)
Jézus – A kereszténység születése (3)

Kategória: Történelem, Vallás | Hozzászólás most!