Mit kell tudni egy katolikusnak a protestantizmusról

Ez bejegyzés nem tárgyalja az okokat és körülményeket. Kizárólag az állapot tényeire figyelünk.

A protestantizmus lerombolta Jézus Krisztus egyházát és egy újat alapított. Ez állítás azért is igaz, mert megszakították a hagyománnyal is kapcsolatot, mely bizonyítja a mai katolikus egyház és az apostoli közösség közötti kapcsolatot. Vannak egyházak, melyek protestáns létükre magukat tartják az igaz katolikus egyháznak.

Az tudni kell, hogy ami igazolhatóan Jézus Krisztus személyes alkotása, vagy kijelentése egyedülálló tekintéllyel rendelkezik, tehát nem lehet fenntartások nélkül támadni.

A szentírás könyveit is kiválogatták. Bár az ige egyházának tartják magukat, de előtte megrostálták magát az igét.  Valamint az írás értelmezését egyéni megítélés alá helyezték, ez azt jelenti bárki bármit kiolvashat az írások szövegéből. A protestánsok által használt szentírás kevesebb könyvből áll, azaz a szentírási kánont is megváltoztatták.

Az egyéni értelmezéssel utat nyitottak a káosznak és az egység megbontásának, ez ezért nagy baj, mert Jézus kifejezetten imádkozott a közössége jövőbeni egységéért. Nehéz is a mai embernek megmagyarázni, hogy miért van ennyi keresztény felekezet és miért nem tudnak kiegyezni egymással.

A szentségi teológiát is átértékelték, azaz a keresztségen kívül az összes többi szentséget érintette a változás.

Kategória: Protestantizmus, Vallás | Hozzászólás most!

Ismered a kereszténység kezdeteit?

Két filmet ajánlok ebben a tárgyban figyelmedbe:

Egyenként 55 perces filmek
Birodalmak és fénykorok 15. rész
Birodalmak és fénykorok 16. rész

Vagy a háromrészes sorozat, amit Dr. Michael Scott a klasszikus történelem professzora készített:
Jézus – A kereszténység születése (1)
Jézus – A kereszténység születése (2)
Jézus – A kereszténység születése (3)

Kategória: Történelem, Vallás | Hozzászólás most!

Ha protestáns vagy tudnod kell…

A Szentírás, amit olvasol nem azonos azzal, amit ez egyház 1500 évig olvasott, aminek fontos jellemezője, hogy az apostoloktól származik. Kihagytak belőle néhány könyvet, vagyis a reformátorok szerint pl. Jakab apostol tévedett. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Teológia | Hozzászólás most!

Mi az ökumenizmus jövője?

Ezt a kérdést Roberto de Mattei-nak tették fel, aki olasz konzervatív katolikus történész, író, a Római Európai Egyetem professzora: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ökumenizmus, Protestantizmus | Hozzászólás most!

Refomáció alapötletét a halál utáni élet megítélése adta

Erről láthatunk egy dokumentum filmet ITT
Készítette: Diarmaid MacCulloch az egyháztörténelem professzora.

A kérdés gyökere, a hálál utáni történések, – merthogy ez a kérdés minden eddigi kultúrában igen jelentős. Pontosítsunk, az volt a fő kérdés, hogy az Egyháznak (értsd: a katolikus) van-e befolyása az ember túlvilági sorsa alakításában. A protestánsok szerint nincs, a katolikusok szerint van. A protestánsok szerint csak a hit üdvözít, a katolikusok szerint a hiten túl a földi jócselekedetek is beszámítanak a túlvilági jövendő sorsba. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház, Protestantizmus, Purgatórium | Hozzászólás most!

Egy katolikus ünnepelje a refomáció jubileumát?

Müller bíboros, aki a Hittani Kongregáció prefectusa, szerint nem.

A reformáció 500. évfordulójáról nyilatkozva a bíboros nem fél kimondani: “Nekünk, katolikusoknak, semmiféle okunk nincs arra, hogy ünnepeljük 1517. október 31-ét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyház, Protestantizmus | Hozzászólás most!

Mi a reformáció – vallási vagy politikai esemény?

Erről láthatunk egy dokumentumfilmet: ITT

Protestáció alapelvei

  • Isten igéjének nagyobb tekintélye van, mint bármelyik evilági hatalomnak.
  • Egyedül a lelkiismeret igazolhatja az egyházi határozatokkal való szembeszegülést.
  • Minden hívő ember pap, ez azt jelenti, hogy minden hívő közvetlenül fordulhat Istenhez, nincs szükség a papságra és egyházra sem. (A lelkészre  az ige hirdetése céljából van szükség nem a közösség vezetésében.)
  • Csak a szentírás tekintélye számít, azt bárki értelmezheti.
  • Az ember bűnös, de Isten megbocsátja az ember bűneit. Isten elismerését (üdvözülés) nem cselekedetinkkel érdemeljük ki, hanem Isten ajándékozza nekünk.

Nézzük, hogyan vélekednek erről kortársaink: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Protestantizmus, Teológia | Hozzászólás most!